2 percentá

Venujte 2% z daní z príjmov občianskemu združeniu eSlovensko

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. O daniach z príjmov môžete ako platiteľ dane z príjmu rozhodnúť, kam pôjdu dve percentá z Vami zaplatných daní. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo mini podporíte občianske združenie eSlovensko.

Postup pri poukazovaní 2% z daní záleží na tom, či ste zamestnancom, fyzickou osobou – podnikateľom, alebo právnickou osobou.

Zamestnanec, fyzická osoba – podnikateľ

2 percentá z dane v prospech 1 prijímateľa – organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov, môžu venovať zamestnanci, aj fyzické osoby – podnikatelia, ktorí si podávajú daňové priznanie, pričom minimálna výška na poukázanie dvoch percent je 100 Sk.

Postup krokov, ako venovať dve percentá, sa líši podľa toho, či ide o FO, ktoré si podávajú daňové priznanie, alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.

Právnické osoby a 2% z dane

Právnické osoby môžu venovať 2% z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov dvoch percent, ktorí sú uvedení v Zozname prijímateľov na daný rok, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť 250 Sk.

Právnické osoby nemajú samostatné tlačivo „Vyhlásenie“, ale 2 percentá z dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky. Celý postup na poukázanie 2 percent z dane z príjmu pre právnické osoby nájdte tu.

Dokumenty na stiahnutie

TLAČOVÁ SPRÁVA – Poukazovanie 2% zaplatenej dane určenému prijímateľovi PDF

Jednorazové dary

Podporiť nás môžete aj jednorazovým darom z vašej platobnej karty pomocou systému Paypal. Ide o bezpečný, rýchly a jednoduchý spôsob darovania financií cez internet, ktorý používa aj napríklad projekt Wikipedia. Služba Paypal prebieha cez zabezpečené spojenie. Výška vášho daru je dobrovoľná. Ak vás zaujal tento spôsob pomoci, kliknite na tlačidlo „Daruj“.

pixel