Úvod

stopline

Hlavné ciele projektu:

Prevádzkovanie národného centra pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete Stopline.sk, ktoré bojuje proti

  • zneužívaniu detí (detská pornografia, sexuálne vykorisťovanie, detská prostitúcia, obchod s deťmi, grooming…),
  • rasizmu a xenofóbii,
  • inému obsahu alebo činnostiam, ktoré vykazujú znaky trestného činu.

Zapojenie sa do medzinárodnej siete INHOPE, zdieľanie skúseností iných národných centier a organizácií pre bezpečnosť informačných technológií.